Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
anställd
雇佣
Tipo de situacion laboral
arbetslös
待业
Tipo de situacion laboral
entreprenör
企业家
Tipo de situacion laboral
egenföretagare
自雇者
Tipo de situacion laboral
praktikant
实习生
Tipo de situacion laboral
voluntärarbetare
志愿者
Tipo de situacion laboral
konsultant
顾问
Tipo de situacion laboral
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
fulltid
全职
Tipo de contrato
deltid
兼职
Tipo de contrato
visstids
定期合同
Tipo de contrato
permanent anställd
永久合同
Tipo de contrato
säsongsanställd
季节性合同
Tipo de contrato
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Solicitar permiso
mammaledigt
产假
Tipo de permiso
pappaledigt
陪产假
Tipo de permiso
sjuklön
病假
Tipo de permiso
semester
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta