Danés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
Må jeg arbejde i [land]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Vad är minimilönen?
Hvad er landets mindsteløn?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jag är ______________.
Jeg er ___________________ .
Indicar tu situación laboral
anställd
ansat
Tipo de situacion laboral
arbetslös
arbejdsløs
Tipo de situacion laboral
entreprenör
iværksætter
Tipo de situacion laboral
egenföretagare
selvstændig
Tipo de situacion laboral
praktikant
praktikant
Tipo de situacion laboral
voluntärarbetare
frivillig
Tipo de situacion laboral
konsultant
konsulent
Tipo de situacion laboral
Jag vill registrera mig som frilansare.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Jag har ett _________ kontrakt.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
fulltid
fuldtids-
Tipo de contrato
deltid
deltids-
Tipo de contrato
visstids
tidsbegrænset
Tipo de contrato
permanent anställd
tidsubegrænset
Tipo de contrato
säsongsanställd
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
När får jag lön?
Hvornår får jeg løn?
Informarte de cuándo se cobra
Jag skulle vilja ha ____.
Jeg vil gerne bede om _________.
Solicitar permiso
mammaledigt
barsel
Tipo de permiso
pappaledigt
fædreorlov
Tipo de permiso
sjuklön
sygeorlov
Tipo de permiso
semester
feriedage
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pedir información sobre impuestos
Jag vill rapportera min inkomst.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Vem informerar mig om _______?
Hvem vil informere mig om ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hur mycket min skatteåterbäring är
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Resultado de la declaración de la renta
huruvida jag ska betala mer skatt
at jeg skylder mere i skat
Resultado de la declaración de la renta