Finlandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tarvitsenko työluvan?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Vad är minimilönen?
Mikä on maan minimipalkka?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jag är ______________.
Minä olen ____________.
Indicar tu situación laboral
anställd
työllistynyt
Tipo de situacion laboral
arbetslös
työtön
Tipo de situacion laboral
entreprenör
yrittäjä
Tipo de situacion laboral
egenföretagare
itsenäinen ammatinharjoittaja
Tipo de situacion laboral
praktikant
työharjoittelija
Tipo de situacion laboral
voluntärarbetare
vapaaehtoistyöntekijä
Tipo de situacion laboral
konsultant
konsultti
Tipo de situacion laboral
Jag vill registrera mig som frilansare.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Jag har ett _________ kontrakt.
Minulla on ________ sopimus.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
fulltid
kokopäiväinen
Tipo de contrato
deltid
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de contrato
visstids
määräaikainen
Tipo de contrato
permanent anställd
vakituinen
Tipo de contrato
säsongsanställd
kausiluonteinen
Tipo de contrato
När får jag lön?
Koska minä saan palkkani?
Informarte de cuándo se cobra
Jag skulle vilja ha ____.
Haluaisin saada _______.
Solicitar permiso
mammaledigt
äitiyslomaa
Tipo de permiso
pappaledigt
isyyslomaa
Tipo de permiso
sjuklön
sairaslomaa
Tipo de permiso
semester
lomaa
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Pedir información sobre impuestos
Jag vill rapportera min inkomst.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Vem informerar mig om _______?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hur mycket min skatteåterbäring är
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Resultado de la declaración de la renta
huruvida jag ska betala mer skatt
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Resultado de la declaración de la renta