Tailandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Får jag lov att arbeta i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Behöver jag ett arbetstillstånd?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Vad är minimilönen?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Jag är ______________.
ฉันเป็น ___________________
Indicar tu situación laboral
anställd
ผู้มีงานทำ
Tipo de situacion laboral
arbetslös
ผู้ว่างงาน
Tipo de situacion laboral
entreprenör
ผู้ประกอบการ
Tipo de situacion laboral
egenföretagare
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de situacion laboral
praktikant
เด็กฝึกงาน
Tipo de situacion laboral
voluntärarbetare
อาสาสมัคร
Tipo de situacion laboral
konsultant
ที่ปรึกษา
Tipo de situacion laboral
Jag vill registrera mig som frilansare.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Pedir información sobre el tipo de contrato
Jag har ett _________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
fulltid
เต็มเวลา
Tipo de contrato
deltid
นอกเวลา
Tipo de contrato
visstids
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
permanent anställd
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
säsongsanställd
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
När får jag lön?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Informarte de cuándo se cobra
Jag skulle vilja ha ____.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Solicitar permiso
mammaledigt
การลาคลอด
Tipo de permiso
pappaledigt
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de permiso
sjuklön
การลาป่วย
Tipo de permiso
semester
การหยุดงานเอง
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pedir información sobre impuestos
Jag vill rapportera min inkomst.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Vem informerar mig om _______?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
hur mycket min skatteåterbäring är
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Resultado de la declaración de la renta
huruvida jag ska betala mer skatt
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Resultado de la declaración de la renta