Rumano | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pot lucra în [țara]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Am nevoie de permis de muncă?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Care este salariul minim pe economie?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
ฉันเป็น ___________________
Sunt ___________________ .
Indicar tu situación laboral
ผู้มีงานทำ
angajat
Tipo de situacion laboral
ผู้ว่างงาน
neangajat
Tipo de situacion laboral
ผู้ประกอบการ
antreprenor
Tipo de situacion laboral
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
independent
Tipo de situacion laboral
เด็กฝึกงาน
practicant
Tipo de situacion laboral
อาสาสมัคร
voluntar
Tipo de situacion laboral
ที่ปรึกษา
consultant
Tipo de situacion laboral
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Ce fel de contract de muncă aveți?
Pedir información sobre el tipo de contrato
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Am contract de ______________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
เต็มเวลา
normă întreagă
Tipo de contrato
นอกเวลา
jumătate de normă
Tipo de contrato
มีกำหนดเวลา
pe perioadă determinată
Tipo de contrato
พนักงานประจำ
pe perioadă nedeterminată
Tipo de contrato
ตามช่วงเวลา
temporar
Tipo de contrato
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Când primesc salariul?
Informarte de cuándo se cobra
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Solicitar permiso
การลาคลอด
concediu maternal
Tipo de permiso
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
concediul paternal
Tipo de permiso
การลาป่วย
concediu medical
Tipo de permiso
การหยุดงานเอง
zile libere
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pedir información sobre impuestos
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Aș dori să-mi declar venitul.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Cine mă va informa de ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
cât este rambursarea
Resultado de la declaración de la renta
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
dacă datorez mai mult
Resultado de la declaración de la renta