Chino | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

[ülke] için çalışma iznim var mı?
请问我可以在【国家】工作吗?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
请问我需要工作许可证吗?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Asgari ücret ne kadar?
全国最低工资是多少?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Ben ___________________.
我是___________________ 。
Indicar tu situación laboral
çalışıyorum
雇佣
Tipo de situacion laboral
işsizim
待业
Tipo de situacion laboral
girişimciyim
企业家
Tipo de situacion laboral
serbest meslek sahibiyim
自雇者
Tipo de situacion laboral
stajyerim
实习生
Tipo de situacion laboral
gönüllüyüm
志愿者
Tipo de situacion laboral
danışmanım
顾问
Tipo de situacion laboral
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
我想要以自由职业者身份登记。
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
你提供哪种类型的工作合同?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Sözleşmem ______________.
我有一个______________合同。
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
tam zamanlı
全职
Tipo de contrato
yarı zamanlı
兼职
Tipo de contrato
süreli sözleşme
定期合同
Tipo de contrato
kalıcı
永久合同
Tipo de contrato
mevsimlik
季节性合同
Tipo de contrato
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
我什么时候能拿到我的工资?
Informarte de cuándo se cobra
_________ için başvurmak istiyorum.
我想要_________。
Solicitar permiso
annelik izni
产假
Tipo de permiso
babalık izni
陪产假
Tipo de permiso
hastalık izni
病假
Tipo de permiso
günlük izin
请假
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
我想要了解纳税的相关信息。
Pedir información sobre impuestos
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
我想要申报我的收入。
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
______________ hakkında bana kim haber verecek?
谁会告诉我______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
geri ödeme miktarı
我的税收返还是多少
Resultado de la declaración de la renta
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
我是否要交更多税
Resultado de la declaración de la renta