Árabe | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Tôi __________.
أنا________________.
Indicar tu situación laboral
có việc làm
موظف
Tipo de situacion laboral
Không có việc làm
غير موظف
Tipo de situacion laboral
doanh nhân
رائد أعمال
Tipo de situacion laboral
tự làm chủ
أعمل بمفردي
Tipo de situacion laboral
thực tập sinh
متدرب
Tipo de situacion laboral
tình nguyện viên
متطوع
Tipo de situacion laboral
tư vấn viên
مستشار
Tipo de situacion laboral
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Pedir información sobre el tipo de contrato
Tôi có hợp đồng _________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
toàn thời gian
دوام كامل
Tipo de contrato
bán thời gian
دوام جزئي
Tipo de contrato
hạn định
لمدة محدودة
Tipo de contrato
lâu dài
دائم
Tipo de contrato
thời vụ
موسمي
Tipo de contrato
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Informarte de cuándo se cobra
Tôi muốn hỏi về___________.
أرغب في طلب _______________.
Solicitar permiso
nghỉ sinh đẻ
إجازة امومة
Tipo de permiso
nghỉ làm cha
إجازة أبوة
Tipo de permiso
nghỉ ốm
إجازة مرضية
Tipo de permiso
ngày nghỉ
أيام عطلة
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Pedir información sobre impuestos
Tôi muốn báo cáo thu nhập
أود الإعلام عن مكتسباتي
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
من سيعلمني______________________؟
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
كم مبلغ الإعادة
Resultado de la declaración de la renta
tôi có nợ tiền thuế hay không
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Resultado de la declaración de la renta