Checo | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Potřebuji pracovní povolení?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Jaká je národní minimální mzda?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Tôi __________.
Já jsem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
có việc làm
zaměstnaný
Tipo de situacion laboral
Không có việc làm
nezaměstnaný
Tipo de situacion laboral
doanh nhân
podnikatel
Tipo de situacion laboral
tự làm chủ
osoba samostatně výdělečně činná
Tipo de situacion laboral
thực tập sinh
stážista
Tipo de situacion laboral
tình nguyện viên
dobrovolník
Tipo de situacion laboral
tư vấn viên
poradce
Tipo de situacion laboral
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Tôi có hợp đồng _________.
Mám ______________ smlouvu.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
toàn thời gian
na plný úvazek
Tipo de contrato
bán thời gian
na poloviční úvazek
Tipo de contrato
hạn định
na dobu určitou
Tipo de contrato
lâu dài
trvalá pozice
Tipo de contrato
thời vụ
sezonní práce
Tipo de contrato
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kde budu dostávat výplatu?
Informarte de cuándo se cobra
Tôi muốn hỏi về___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Solicitar permiso
nghỉ sinh đẻ
mateřská dovolená
Tipo de permiso
nghỉ làm cha
otcovská dovolená
Tipo de permiso
nghỉ ốm
nemocenská
Tipo de permiso
ngày nghỉ
volný den
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Pedir información sobre impuestos
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
výše kolik dostanu zpátky
Resultado de la declaración de la renta
tôi có nợ tiền thuế hay không
jestliže musím zaplatit více daní
Resultado de la declaración de la renta