Griego | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Tôi __________.
Είμαι _________________.
Indicar tu situación laboral
có việc làm
μισθωτός
Tipo de situacion laboral
Không có việc làm
άνεργος
Tipo de situacion laboral
doanh nhân
επιχειρηματίας
Tipo de situacion laboral
tự làm chủ
αυτοαπασχολούμενος
Tipo de situacion laboral
thực tập sinh
ασκούμενος σε πρακτική
Tipo de situacion laboral
tình nguyện viên
εθελοντής
Tipo de situacion laboral
tư vấn viên
σύμβουλος
Tipo de situacion laboral
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Pedir información sobre el tipo de contrato
Tôi có hợp đồng _________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
toàn thời gian
πλήρους απασχόλησης
Tipo de contrato
bán thời gian
μερικής απασχόλησης
Tipo de contrato
hạn định
ορισμένης διάρκειας
Tipo de contrato
lâu dài
μόνιμο
Tipo de contrato
thời vụ
εποχιακός
Tipo de contrato
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Informarte de cuándo se cobra
Tôi muốn hỏi về___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Solicitar permiso
nghỉ sinh đẻ
άδεια μητρότητας
Tipo de permiso
nghỉ làm cha
άδεια πατρότητας
Tipo de permiso
nghỉ ốm
επίδομα ασθενείας
Tipo de permiso
ngày nghỉ
μέρες άδεια
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pedir información sobre impuestos
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Resultado de la declaración de la renta
tôi có nợ tiền thuế hay không
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Resultado de la declaración de la renta