Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Hledám _______________ k pronájmu.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
pokoj
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
byt
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
rodinný dům
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
dvojdomek
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
řadový dům
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Kolik stojí měsíční nájem?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Kolik je záloha?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
Byt je _____________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
zařízený
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
nezařízený
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Jak mohu změnit dodavatele energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Na jak dlouho je nájemní doba?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Jaké renovace byly udělány?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Nachází se tam i parkovací místo?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Byl zde někdo zavražděn?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Funguje ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
Instalatérství
ท่อประปา
Instalaciones
topení
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
Má domovník/domovnice na starost opravy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Mohu se podívat na termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Jak dlouho zde žil prodejec?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Co je zahrunuté v prodeji?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños