Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
habitación
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
piso / apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
estudio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
chalé
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
casa semiadosada
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
casa adosada
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
¿Cuánto es el alquiler al mes?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
¿Cuánto es la fianza?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
El piso/apartamento está __________________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
amueblado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
sin amueblar
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
¿Se permiten mascotas?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
¿Han hecho alguna reforma?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
¿Tiene plaza de aparcamiento?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
¿Han asesinado a alguien aquí?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
¿Funciona ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
la instalación de tuberías/cañerías
ท่อประปา
Instalaciones
la calefacción
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
¿El casero se encarga de las reparaciones?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
¿Dónde está el termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
¿Por qué se mudan los dueños?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
¿Qué está incluido en la venta?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños