Sueco | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

I am looking for a _______________ to rent.
Jag vill hyra en/ett ________.
Indicar que quieres alquilar algo
room
rum
Tipo de alojamiento
flat / apartment
lägenhet
Tipo de alojamiento
studio flat / studio apartment
enrumslägenhet
Tipo de alojamiento
detached house
fristående hus/villa
Tipo de alojamiento
semi-detached house
parhus
Tipo de alojamiento
terraced house
radhus
Tipo de alojamiento
How much is the rent per month?
Hur mycket är hyran per månad?
Preguntar por el precio del alquiler
Are utilities included?
Ingår driftskostnader?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
How much is the deposit?
Hur mycket är depositionen?
Preguntar por la fianza
When can I come for a viewing?
När kan jag komma för en visning?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
The apartment is ________________.
Lägenheten är_________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
furnished
möblerad
Estado del piso/apartamento
unfurnished
omöblerad
Estado del piso/apartamento
Are pets allowed?
Är husdjur tillåtna?
Preguntar si se permiten mascotas
How can I switch the energy supplier?
Hur byter jag energileverantör?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
How many other tenants are living in the apartment?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
How many viewings has it had?
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
How long is the lease?
Hur länge är kontraktet?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Have there been any neighbor disputes?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Preguntar por la relación entre los vecinos
What renovations have been done?
Vilka renovationer har gjorts?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
How old is the boiler and when was it last inspected?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
When was it last rewired?
När var ledningarna senast omkopplade?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Preguntar por los vecinos más cercanos
Is there a parking space included?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Has anyone ever been murdered here?
Har någon blivit mördad här?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Does ___________ work?
Fungerar ______?
Preguntar si las instalaciones funcionan
the plumbing
rörläggningen
Instalaciones
the heating
värmesystemet
Instalaciones
Is the landlord in charge of doing repairs?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Where are the gas and electricity meters?
Var är gas- och elmätarna?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Where is the thermostat?
Var är termostaten?
Preguntar si puedes ver el termostato
Can I see the gas safety certificate?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

How many offers has it had?
Hur många har budat på huset?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
How long has it been on the market?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Why are the vendors moving?
Varför säljer ägarna huset?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
How long has the seller lived there?
Hur länge har säljarna bott här?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
What's included in the sale?
Var är inkluderat i köpet?
Preguntar qué está incluido en la venta
Have there been any subsidence problems?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Is it possible to find cheaper transferring?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
What is going to be built in this area in the future?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Can you take the house off the market?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños