Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
room
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
semi-detached house
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
the plumbing
ท่อประปา
Instalaciones
the heating
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños