Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Cerco ___________ da affittare.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
una stanza
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
un appartamento
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
un monolocale
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
una casa indipendente
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
una casa bifamiliare
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
una villetta a schiera
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Quanto è l'affitto mensile?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Le utenze domestiche sono incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
A quanto ammonta la caparra?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
L'appartamento è _____________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ammobiliato
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
non ammobiliato
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Gli animali sono ammessi?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Quanto dura il contratto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Ci sono disaccordi tra i vicini?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Avrò diritto a un posto auto privato?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
________ è in buone condizioni?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
L'impianto idraulico
ท่อประปา
Instalaciones
L'impianto di riscaldamento
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Dove è il termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Cosa è incluso nella vendita?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Può ritirare la casa dal mercato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños