Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
quarto
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
studio/quitinete
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
casa separada
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
casa germinada
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
moradia em banda
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Quanto custa o aluguel por mês?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Os serviços utilitários estão inclusos?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Qual é o valor do depósito?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
Quando posso vir para visitação?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
O imóvel é ________________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
mobiliado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
não mobiliado
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Há alguma restrição com animais de estimação?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Como posso mudar o fornecedor de energia?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Foram feitas reformas? Quais?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Alguém já foi morto aqui?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
encanamento
ท่อประปา
Instalaciones
calefação/aquecimento
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Onde fica o termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Posso ver o certificado de segurança do gás?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Quantas ofertas já foram feitas?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Há quanto tempo está no mercado?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Por que os donos estão se mudando?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
O que está incluído na venda?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Houve problemas de aluimento?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
É possível achar uma transferência mais barata?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Você pode retirar o imóvel do mercado?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños