Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Я бы хотел(а) снимать________________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
комната
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
квартира/апартаменты
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
студия
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
отдельный дом
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
блокированный дом
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
дом ленточной застройки
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Сколько стоит аренда в месяц?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Коммунальные услуги включены в стоимость?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Какова стоимость депозита?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
Когда я могу прийти для осмотра?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
Жилье_______________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
мебелировано
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
без мебели
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Домашние животные разрешены?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Как я могу включить датчик электричества?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Сколько еще человек живут в квартире?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Как долго длится контракт?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Были ли разногласия с соседями
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Какие ремонтные работы здесь были?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
Когда последний раз была заменена проводка?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Кто живет наверху/внизу/рядом?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Там есть парковка?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Здесь кто-нибудь был убит?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
_________ работает?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
водопровод
ท่อประปา
Instalaciones
отопление
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Где расположены счетчики газа и электричества?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Где термостат?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Сколько предложений имел этот дом?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Как давно этот дом уже на рынке?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Почему владельцы переезжают?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Как долго продавец там живет?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Что включено в продажу?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Здесь были проблемы с обвалами?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Что будет строиться в этом районе в будущем?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Вы можете снять дом с рынка?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños