Chino | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Jag vill hyra en/ett ________.
我在寻找租用 _______________ 。
Indicar que quieres alquilar algo
rum
房间
Tipo de alojamiento
lägenhet
公寓
Tipo de alojamiento
enrumslägenhet
单人套间
Tipo de alojamiento
fristående hus/villa
独立住宅
Tipo de alojamiento
parhus
半独立住宅
Tipo de alojamiento
radhus
排屋
Tipo de alojamiento
Hur mycket är hyran per månad?
每月租金多少?
Preguntar por el precio del alquiler
Ingår driftskostnader?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Hur mycket är depositionen?
押金多少?
Preguntar por la fianza
När kan jag komma för en visning?
我什么时候可以过来看房?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
Lägenheten är_________.
这间公寓________________。
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
möblerad
提供家具
Estado del piso/apartamento
omöblerad
不提供家具
Estado del piso/apartamento
Är husdjur tillåtna?
请问可以养宠物吗?
Preguntar si se permiten mascotas
Hur byter jag energileverantör?
我如何更换能源供应商?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Hur många andra personer bor i lägenheten?
这间公寓里还有几个租客呢?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
有多少人已经看过这间公寓了?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Hur länge är kontraktet?
请问租期多久?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
请问邻居相处和睦吗?
Preguntar por la relación entre los vecinos
Vilka renovationer har gjorts?
请问有哪些地方重新装修过?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
När var ledningarna senast omkopplade?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Preguntar por los vecinos más cercanos
Finns det en parkeringsplats för min bil?
请问包含停车位吗?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Har någon blivit mördad här?
这里有发生过命案吗?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Fungerar ______?
请问___________能正常运作吗?
Preguntar si las instalaciones funcionan
rörläggningen
水管设备
Instalaciones
värmesystemet
暖气
Instalaciones
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
请问房东负责维修吗?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Var är gas- och elmätarna?
请问煤气表和电表在哪里?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Var är termostaten?
温度调节器在哪里?
Preguntar si puedes ver el termostato
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Hur många har budat på huset?
这个房子有多少人愿意买?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Hur länge har huset varit på marknaden?
请问这个房子待价而沽多久了?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Varför säljer ägarna huset?
请问房主为什么要卖房呢?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Hur länge har säljarna bott här?
请问房主在这里居住多久了?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Var är inkluderat i köpet?
请问哪些包含在售价里?
Preguntar qué está incluido en la venta
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
请问是否有沉降问题?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Kan du ta bort huset för marknaden?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños