Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
rum
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
parhus
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
rörläggningen
ท่อประปา
Instalaciones
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños