Chino | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
房间
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
半独立住宅
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
水管设备
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
暖气
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños