Español | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
habitación
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
casa semiadosada
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños