Holandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
een kamer
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
het sanitair
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños