Inglés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
room
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
semi-detached house
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
the plumbing
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
the heating
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños