Italiano | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Cerco ___________ da affittare.
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
una stanza
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
un appartamento
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un monolocale
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
una casa indipendente
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
una casa bifamiliare
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
una villetta a schiera
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto è l'affitto mensile?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Le utenze domestiche sono incluse?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
A quanto ammonta la caparra?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
L'appartamento è _____________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
ammobiliato
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non ammobiliato
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Gli animali sono ammessi?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto dura il contratto?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ci sono disaccordi tra i vicini?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Avrò diritto a un posto auto privato?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
________ è in buone condizioni?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
L'impianto idraulico
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
L'impianto di riscaldamento
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dove è il termostato?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
Cosa è incluso nella vendita?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Può ritirare la casa dal mercato?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños