Sueco | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Indicar que quieres alquilar algo
ห้องพัก
rum
Tipo de alojamiento
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Tipo de alojamiento
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Tipo de alojamiento
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Tipo de alojamiento
บ้านแฝด
parhus
Tipo de alojamiento
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Tipo de alojamiento
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Preguntar por el precio del alquiler
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Preguntar por la fianza
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Estado del piso/apartamento
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Estado del piso/apartamento
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Preguntar si se permiten mascotas
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Preguntar por la relación entre los vecinos
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Preguntar por los vecinos más cercanos
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Preguntar si las instalaciones funcionan
ท่อประปา
rörläggningen
Instalaciones
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Instalaciones
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Preguntar si puedes ver el termostato
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Preguntar qué está incluido en la venta
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Informarte sobre el traspaso de propiedad
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños