Danés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Kære Fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, educado
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo