Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane/Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo