Holandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
此致
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo