Polaco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们因为...给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们写这封信是因为...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写这封信,想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
我们对接受/获得...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
提前谢谢您…
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
此致
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo