Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo