Holandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
반가운 철호씨,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
... 올림,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
... 보냄,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
... 가,
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo