Polaco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Solicitud formal, muy directo
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, muy usado, destinatario conocido
... 올림,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
... 가,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo