Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
반가운 철호씨,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
... 가,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo