Coreano | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kære John,
반가운 철호씨,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, al escribir en nombre de otro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitud formal, tentativo
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitud formal, tentativo
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, educado
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitud formal, muy directo
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitud formal y específica, directo
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Petición formal, directo
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Petición formal, directo
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declaración de intención formal, directo
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, muy educado
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, muy educado
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, muy educado
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, muy educado
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, educado
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, educado
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, educado
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, educado
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, directo
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, directo
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, directo
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, muy directo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Menos formal, educado
Med venlig hilsen
... 드림,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
... 드림,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
... 올림,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Med venlig hilsen
... 가,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo