Inglés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kære John,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formal, en nombre de toda la compañía.
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I henhold til...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formal, directo
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formal, directo
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo