Finlandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John,
Hyvä John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
Koskien...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
Viitaten...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, directo
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Petición formal, directo
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muy educado
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muy educado
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, educado
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, directo
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, directo
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muy directo
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, educado
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo