Danés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Arvoisa Herra Presidentti,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
Kære Fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
Kære Hr./Fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem det vedkommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Hyvä John,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver til jer angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Koskien...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Viitaten...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Olisikohan mahdollista...
Vil du have noget imod at...
Solicitud formal, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Kunne du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitud formal, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitud formal, muy educado
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitud formal, educado
Haluan kysyä voisiko...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Voisitteko suositella...
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kan du venligst sende mig...
Solicitud formal, directo
Pyydämme teitä välittömästi...
Du er snarest anmodet til at...
Solicitud formal, muy directo
Olisimme kiitollisia jos...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Petición formal, directo
Tavoitteemme on...
Det er vores hensigt at...
Declaración de intención formal, directo
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, muy educado
Kiittäen jo etukäteen...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, educado
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, educado
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, educado
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
Jos tarvitsette lisätietoja...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, directo
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, directo
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo