Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Arvoisa Herra Presidentti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Hyvä John,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Koskien...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Olisikohan mahdollista...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Haluan kysyä voisiko...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
Voisitteko suositella...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Tavoitteemme on...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Terveisin,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo