Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo