Alemán | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
Sehr geehrter Herr Präsident,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Geachte heer
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
Lieber Johann,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
Bezug nehmend auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
In Bezug auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Wären Sie so freundlich...
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
Wir beabsichtigen...
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
Vielen Dank im Voraus...
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
Grüße
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo