Coreano | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
반가운 철호씨,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
... 올림,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
... 가,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo