Ruso | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
Привет, Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo