Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Tisztelt Elnök Úr!
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kedves Smith John!
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kedves John!
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Továbbá...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
A ....ajánlásával ....
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Érdeklődnék, hogy ...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
X nevében írok Önnek ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Nem bánná, ha ...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
Lenne olyan szíves, hogy ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Le lennék kötelezve, ha ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
Nagyon hálás lennék, ha ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
Tudna ajánlani ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
El tudná nekem küldeni a ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Hálásak lennék, ha ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mi a jelenlegi ára a ....?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Az a szándékunk, hogy ...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Előre is megköszönve segítségét...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Várom, hogy megbeszéljük
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Ha több információra van szüksége
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
Értékeljük az Önök üzletét
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Várom a mihamarabbi válaszát
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
Tisztelettel,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tisztelettel,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Tisztelettel,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Üdvözlettel,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Üdvözlettel,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo