Danés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Kære Fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, directo
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo