Húngaro | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Továbbá...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, directo
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo