Rumano | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
În legătură cu...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Referitor la...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, directo
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, directo
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Cu bine,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo