Chino | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们因为...给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Piszemy do Państwa w związku z...
我们写这封信是因为...
Formal, en nombre de toda la compañía.
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗
Solicitud formal, educado
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Proszę o pilne...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Z góry dziękuję...
提前谢谢您…
Formal, muy educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, muy educado
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, directo
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Pozdrawiam,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo