Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Szanowny Panie Prezydencie,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Szanowny Panie,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Drogi Tomaszu,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Piszemy do Państwa w związku z...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
W nawiązaniu do...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Nawiązując do...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Chciałbym zapytać, czy...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Proszę o pilne...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Z przykrością informujemy, że...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Z góry dziękuję...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Doceniamy Państwa pracę.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Czekam na Pana odpowiedź.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Z wyrazami szacunku,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Pozdrawiam,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo