Chino | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formal, en nombre de toda la compañía.
În legătură cu...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Solicitud formal, educado
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formal, muy educado
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, muy educado
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, directo
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Cu stimă,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Cu bine,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo