Inglés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dragă Mihai,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formal, en nombre de toda la compañía.
În legătură cu...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Referitor la...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formal, directo
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formal, directo
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Cu bine,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo