Sueco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Привет, Иван!
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, educado
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo